Juva, Pattoin perintötalo

Perintätalon pariaitan toisen puoliskon, ns. ruumisaitan lattialankkujen oli todettu osin notkuvan, joten aittaa ei ole pidetty avoinna yleisölle. Joulukuussa 2013 Aitan lattiaa purettiin toisesta päästä notkumisen syyn selvittämiseksi ja mahdollisen kunnostuksen suunnittelua varten. Päätös kunnostamisesta tehdään keväällä 2014.

 


Kuva 1
Aluksi perustuksen tilkekiviä purettiin sen verran, että voitiin todeta lattian koostuvan sekä haljispuolikkaista että sahatuista lankuista. Molemmat olivat kannatuksellaan vain sivuseinien hirsissä. Aitan keskellä maassa on kaksi kiveä, jotka ovat voineet olla pääkannattajan perustana.


Kuva 2
Ongelma ruumisaitan puolella koskee lähinnä sahattuja lankkuja, jotka todistettavasti notkuvat siinä, missä haljispuolikkaat eivät.


Kuva 3
Pariaitan toinen puolisko on vilja-aitta, jossa on painosta johtuen pääkannattaja: kivien päälle lappeelleen asetettu pelkkahirsi, jossa on käytetty tukena pelkkahirren pätkää, kiveä ja kiilavaa puuta. Jos ruumisaitan lattia halutaan tukea, niin malli on olemassa.

 

Kuvat Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo.