Mäntyharju, Iso-Pappilan museoalue

Mäntyharjun kunnan omistamassa ja museoalueena toimivassa Iso-Pappilassa jatkettiin edellisvuonna aloitettuja rakennusten kunnostuksia. Navetan, vaunuliiterin ja riihen kunnostaminen saatettiin loppuun ja uusia kohteita olivat ulkohuussi, kellarit ja päärakennus.

Työnohjauksesta vastasivat suunnittelija Hanna Kemppainen ja rakennusmestari Harri Kaipainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta (Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hanke). Käytännön työstä vastasivat Mäntyharjun kunnan työllistämät henkilöt.

 

Kuvat Hanna Kemppainen ja Harri Kaipainen/Etelä-Savon ELY-keskus.

Kuva 1
Navetan räystäiden otsalaudat, nurkkalaudat ja ikkunoiden ja ovien pieluslaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Julkisivut maalattiin faluninpunaisella keittomaalilla.

Kuva 2
Navetan pohjoissivun kivimuurin ulkosaumaukset tehtiin loppuun – kivimuuri saumattiin tarvittavilta osin myös sisäpuolelta. Karjakeittiön uunin punatiilipiippu paikattiin laastipaikoilla ja osittain rappaamalla. Lisäksi piippu jouduttiin pellittämään kokonaan, jotta juuripellityksestä saatiin tiivis. Samalla ruodelaudoitusta ja tiilikattoa uusittiin piipun ympäriltä.

Kuva 3
Riihen kaksiosainen ovi korjattiin kiristämällä vanhat naulaukset, paikkaamalla lahot ja vaurioituneet ovilaudat, uusimalla helmipanelointi tarvittavilta osin entisen kaltaiseksi sekä tarkistamalla saranointi ja oven käynti. Oven ulkopinta käsiteltiin kertaalleen Roslagin mahongilla (1:1:1 hautatervaa, vernissaa ja puutärpättiä).

Kuva 4
Väentuvan viereisen kellarin huonokuntoiset ja sammaloituneet sementtitiilet poistettiin katolta, puhdistettiin ja maalattiin kaseiinimaalilla. Vanhat päreet poistettiin, lahot kattotuolin päät korjattiin entisen kaltaisiksi ja aluskatteeksi tehtiin kolminkertainen mäntypärekatto. Tiiliruoteet uusittiin kokonaan, ja jakoa muutettiin, jotta harjalle voitiin asentaa harjalautojen sijaan harjatiilet. Päätykolmiot maalattiin punamulta-keittomaalilla ja räystäiden otsalaudat valkoisella pellavaöljymaalilla. Kellarin ympäriltä raivattiin pois rakennusta vaurioittavaa puustoa, ja maastoa muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettäväksi.

Kuva 5
Päärakennuksen viereisen kellarin ympäriltä raivattiin pois rakenteita vaurioittavaa puustoa ja kosteutta ylläpitävää kasvillisuutta. Hätäensiapuna paikattiin vuotavaa kattoa mm. huovittamalla ilmanvaihtotorvien läpiviennit. Kellari tarvitsee kuitenkin perusteellisemman kunnostuksen mahdollisimman pian, mm. kellarin tukimuuri aitan puolelta on sortumaisillaan.

Kuva 6
Vaunuliiterin otsalaudat maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla, ja kylkiäisen (ulkohuussin) huonokuntoisen kattohuovan päälle asennettiin uusi huopa.

Kuva 7
Päärakennuksen eteläpäädyn vaarallisen lahoiksi käyneet portaat uusittiin kokonaan entisen kaltaisiksi. Askelmat maalattiin ruskeaksi ja kaide valkoiseksi entiseen tapaan.

Kuva 8
Rakennustöistä kärsinyttä niittyä kunnostettiin tasaamalla koneiden aiheuttamia ajouria ja painanteita. Samassa yhteydessä niityn rehevää laitaa köyhdytettiin tuomalla siihen hienoa hiekkaa, jotta niittylajisto leviäisi paremmin tälle alueelle.