Pieksämäki/Jäppilä, Jäppilän kotiseutumuseo

Pieksämäen kaupungin omistaman ja tätä nykyä Jäppilän kotiseutumuseona toimivan entisen lainajyvästön kivijalka oli pahoin pullistunut useasta kohdasta ja muurista oli pudonnut kiviä kokonaan pois. Reilusti ulkoneva kivimuuri keräsi runsaasti sadevettä ja lunta, jotka jäätyessään hajottivat muuria entisestään. Kivimuurin kalkkisementtilaastisaumaukset olivat suurelta osin rapautuneet kokonaan pois ja jäljellä olevista suurin osa oli uusimisen tarpeessa. Lisäksi yhdessä kattotuolin kontissa, seinähirsissä ja följärin päässä oli lahovaurioita ja ikkunoista puuttuivat välipuitteet.

Kesällä 2012 kivimuuri ladottiin uudelleen ja saumattiin, maastoa muotoiltiin rakennuksesta poispäin viettäväksi, hirsiä paikattiin ja ikkunat kunnostettiin. Työnohjauksesta vastasivat suunnittelija Hanna Kemppainen ja rakennusmestari Harri Kaipainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta (Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hanke). Käytännön työstä vastasivat Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n työllistämät henkilöt.

 

Kuvat 1–5 Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, kuvat 6–9 Hanna Kemppainen ja Harri Kaipainen/Etelä-Savon ELY-keskus

Kuva 1
Entinen lainajyvästö toukokuun lopussa ennen kunnostustöiden aloittamista.

Kuva 2
Pahin sortumakohta oli lainajyvästön takapäädyssä.

Kuva 3
Seinähirsien lahoja kohtia ennen korjausta. Laho puuaines poistettiin ja koloon sovitettiin paikkapala, jonka jälkeen paikka maalattiin. Kengittämisen sijaan alimmaisen hirsikerran vauriokohtien korjaamiseksi riitti puolikkaiden hirsien vaihtaminen. Rakennuksen takapäätyyn lisättiin alimman hirren sisäpuolelle pulttien avulla lankku, jotta saataisiin parempi tukipinta hirren/kivien yhtymäkohtaan.

Kuva 4
Muuri puhdistettiin aluksi paineilmalla.

Kuva 5
Tekijät perehdytettiin paikan päällä kivimuurin korjaamisen saloihin. Jokaisella kivellä tulee olla kolme kantopistettä, jolloin se on vakaa. Lisäksi kivimuurin täytyy pysyä kasassa ilman laastia.

Kuva 6
Harjoitus tekee mestarin tässäkin lajissa eli välillä muuri ladottiin useampaan kertaan, jotta siitä saatiin oikeasti hyvä, kantava ja toimiva. Kivijalka pyrittiin korjaamaan sen omilla kivillä, mutta muutamia kiviä jouduttiin hakemaan täydennykseksi puuttuvien tilalle.

Kuva 7
Uudelleen ladottu kivijalka saumattiin itse valmistetulla kalkkisementtilaastilla, jossa on 6 osaa hiekkaa, 3 osaa kalkkia ja 1 osa sementtiä.

Kuva 8
Nurkkalaudoista pystyi päättelemään, että jyvästössä oli joskus aikaisemmin ollut tippalaudat. Uudet, leveät tippalaudat, joiden alareunassa on erillinen tippaura, höyläytettiin paikallisella höyläämöllä. Laudat pintakäsiteltiin sinkkivalkoispohjamaalilla ja kahteen kertaan valkoisella pellavaöljymaalilla. Nurkkajiirit ja naulanjäljet tiivistettiin pellavaöljykitillä. Nurkan dokumenttien perusteella mitoitetut leveät tippalaudat suojaavat kivimuuria merkittävästi; enää vesi ja jää eivät pääse rapauttamaan muuria sisäpuolelta.

Kuva 9
Lainajyvästön pohjoispäädyn ikkunasta puuttui välipuitteet. Puuttuvat osat työstettiin pajalla puitteen jälkien perusteella. Puite kunnostettiin, lasitettiin ja maalattiin valkoisella pellavaöljymaalilla. Eteläpäädyn ikkuna-aukkoa suojaavaan valeikkunaan tehtiin vastaavanlaiset välipuitteet.