Mikkeli/Haukivuori, Haukivuoren kotiseutumuseo

Haukivuoren kotiseutuyhdistyksen omistaman ns. pikkumakasiinin hirsirunkoa kunnostettiin syyskuussa 2012 Museoviraston myöntämällä harkinnanvaraisella valtionavulla. Työstä vastasi haukivuorelainen kirvesmies Aulis Pöyhönen – kohdetta valvoi maakuntamuseotutkija.

Sadevesi oli roiskunut graniittiselta kynnyskiveltä ja lahottanut seinähirsiä oviaukon kohdalta. Kivi oli siirretty syrjään jo syksyllä 2009, jolloin alimpien hirsien kuntoa oli tutkittu. Kunnostustyöt koostuivat oven ja pielipuiden irrottamisesta, lahonneiden hirsien poistamisesta, vanhojen kierrätyshirsien sovittamisesta tilalle ja oven ja pielipuiden kiinnittämisestä takaisin paikoilleen.

 

Kuva 1 Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, kuvat 2–4 Ritva Tyrväinen/Haukivuoren kotiseutuyhdistys ry.

Kuva 1
Oviaukkoseinä ennen kunnostusta – oven kohdalla ollut aukko kivijalassa helpotti työskentelyä.

Kuva 2
Alin, pahiten kärsinyt hirsi katkaistiin ja kierrätyshirsi liitettiin hammaslapaliitoksella, jotta saatiin runkoa sitova liitos. Lattiavasat oli – onneksi – tehty suoralla liitoksella, joten niiden kiinnittäminen kierrätyshirsiin oli suhteellisen helppoa.

Kuva 3
Kynnyshirteen veistettiin huullos ovelle.

Kuva 4
Oviaukkoseinä kengityksen jälkeen. Aiemmin puretun autiomökin hirret olivat valmiiksi punamullatut, joten kierrätyshirret eivät juurikaan erotu vanhasta seinästä.