Juvan museo

06

Juvan kotiseutu- ja museoyhdistyksen omistaman ns. Paloksen pariaitan kunnostus Partalassa sai jatkoa edellisvuoden sementtitiilikaton ja kattorakenteiden kunnostukselle. Vuonna 2011 kunnostus kohdistui pääosin perustukseen, runkoon ja ympäristöön. Yhdistys sai toteuttamiseen Museovirastolta harkinnanvaraista valtionapua. Vastaavana mestarina toimii Esko Kaipainen, ja aputyövoimasta vastasi JJP-paja.


Vuonna 1976 aitta oli pystytetty betonisten nurkka- ja välipaasien varaan. Kuluneiden 35 vuoden aikana osa paasista oli kuitenkin painunut ja kallistunut. Ongelmallisimmissa tapauksissa hirsirunko nostettiin kahden tunkin varaan, paasi kaivettiin ylös, kuopan pohjalle laskettiin laakea anturakivi, paasi laskettiin kuoppaan, kuoppa täytettiin ja runko laskettiin takaisin paaden päälle. Runkoa nostettiin jokaisen paaden kohdalta vähintään sen verran, että paaden ja rungon väliin saatiin laitettua kattohuopaa kosteussuluksi.

Aitan väliseinää – johon oli ilmeisesti Partalaan siirron jälkeen tehty oviaukko – tuettiin följärillä. Oviaukon toisen puolen hirret oli aikanaan sidottu päistä toisiinsa, mutta toiselle puolelle hirren olivat saaneet elää vapaasti. Följärin käyttöön päädyttiin, koska hirsiä ei olisi muulla konstilla saanut suoristettua ja toisaalta väliseinä oli syytä sitoa, kun aittaa tunkattiin kunnostuksen aikana.

Päädyn hirsirunkoa paikattiin ikkuna-aukon yläpuolelta, ja uusi ikkunapuite teetettiin vanhan mallin mukaan käsityönä paikallisella puusepällä. Vanhasta ikkunasta jäivät käytettäväksi vain säilyneet lasit. uuden ikkunan lasitus, kittaus ja maalaus siirtyivät vuoden 2012 puolelle.

Muita rakennuksen kunnostustöitä olivat vintin päätykolmioiden verkotus sisäpuolelta lintujen varalta, ulkoportaan tekeminen (talveksi sisään nostettava malli) sekä aitan toisen pään lattian aukaisu, maan poisto ja lattiavasojen tukeminen.

Myös lähiympäristöä kunnostettiin. Aitan päädyn valloittanut ruusupensas poistettiin kokonaan, koska se piti rungon alaosaa kosteana. Takasivulta alennettiin aiemmin kaadetun koivun kantoa, jotta se ei enää syöttänyt kosteutta alimpaan hirteen. Läheinen koivu jätettiin pystyyn – tuuli oli pitänyt kunnostetun katon varsin hyvin puhtaana kuolleista lehdistä.

Kuvat Esko Kaipainen, elo- ja lokakuu 2011:

01
01 Betoninen välipaasi on saatu ylös, ja kuopan pohjalla lasketaan anturakivi.

02
02 Sisäänkäyntisivun paadet on suoristettu ja maa tasattu.

03
03 Kamanahirrestä on poistettu laho – päälle tuli paikka.

04
04 Väliseinään asennettiin följäri. 20 mm akselin päihin tehtiin kierteet jonka jälkeen akseli ja aluslevyt tervapoltettiin. Hirren päät kertovat väliseinään myöhemmin tehdystä aukosta ja siitä, että 2. ja 3. väliseinähirsi laipiosta päin eivät ole ulottuneet alun perin seinästä seinään.