Pattoin perintötalo, Juva

02

Vuosien 2006–2010 aikana perintötalon pihapiirin ja peltojen rajoille, sekä metsän ja peltoalueiden ympärille pystytettiin yhteensä 820 m särentä- ja riukuaitaa. Aidantekoa jatkettiin toukokuussa 2011 Juvan kotiseutu- ja museoyhdistyksen Leader-rahoitteisella Aijanpano kivjalkaan -hankkeella. Työstä vastasivat Jorma Myyryläinen ja Raino Häkkinen.

Nimensä mukaisesti aita pystytettiin kivijalkaan eli pellolta raivatuista kivistä rakennetun matalahkon kiviaidan päälle. Työ käsitti kiviaidan vieruksien raivaamisen, aitatarvikkeiden valmistamisen ja itse aidan teon, jossa seipäät ja riu’ut liitettiin kuusivitsaksilla aidaksi. Aitaa valmistui läheisen luonnonsuojelualueen rajalle yhteensä 336 m, josta 126 metriä oli tolppa-aitaa.

Kuvat Brita Suokas, 25.5.2011:

01
01 Pattoin tolppa-aidassa tolppien päät viistottiin kohti perintötilalle johtavaa tietä. Alun perin aidassa oli kaksi piikkilankaa, jotka korvattiin rekonstruktiossa 3 mm:n galvanoimattomalla rautalangalla. Uudet tolpat pystytettiin vanhoille paikoille, linjalankaa käytettiin apuna ja tolpat kiilattiin kivillä paikoilleen.

02
02 Siteet eli kuusenvitsakset halkaistiin latvasta päin kahtia – tarvittaessa käytettiin puukkoa apuna.

03
03 Pattoin kivijalustaan pystytetty aita ei tarvinnut vinoja tukiseipäitä muualla kuin aitojen päissä porttien pielissä. Aita sidottiin kahdella vitsaksella per seiväs. Vitsasta sidottaessa toinen pingotti seipäitä vastatusten ja toinen kiersi ja lukitsi vitsaksen – päälle tuleva riuku lujitti sidosta.