Hanketyö päätökseen Pattoin perintötalolla


Etelä-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen rahoittama juvalaisen Pattoin tilan kunnostus nähtävyydeksi -hanke päättyi vuoden 2010 lopussa. Viimeisenä vuonna saatettiin rakennusten kunnostus päätökseen sekä pystytettiin särentäaitaa tilalle johtavien teiden varteen. Pihaan johtavien teiden varrelle pystytettiin vanhoille paikoille puiset portit, joiden esikuva oli säilynyt tallessa puimaladossa. Porteilla korvattiin aiemmat alueen sulkeneet metalliset puomit.

Vuonna 1950 valmistuneesta pihakaivosta purettiin kunnostustöiden alussa rakennettu kaivonkansi, jonka tilalle ennallistettiin 1960- ja 1980-lukujen valokuvien perusteella uusi kansi. Kansilankutuksen suunta otettiin vuoden 1983 valokuvasta ja parrukehän korkeus 1960-luvun kuvasta. Kivikehän päälle nostettu parrukehä on piilukirveellä pintakäsiteltyä vahvaa parrua, kansilankut ovat kevyesti kuivattua ja höylättyä mäntylankkua ja tukirakenne luukulle ja pumpulle on myös tehty höylätyistä lankuista. Tonkien alaslaskuluukun mitta saatiin aitassa olevasta maitotonkasta. Kivikehä tasoitettiin ensin ja parrukehän paikalleen noston jälkeen kansi kiilattiin pikkukivillä paikoilleen siten, että kansi viettää hieman puutarhaan päin. Näin kannelle valuva ja satava vesi pääsee valumaan kannelta pois. Kivien ja parrukehän väliin asennettiin tiivisteeksi ja eristeeksi tuohia.

Myös paja sai ovensa ja ikkunansa paikoilleen. Käytännön toteutuksesta vastasi juvalainen kirvesmies Jorma Myyryläinen. Rakennustöiden valvoja oli arkkitehti Kirsti Kovanen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Kuvat

01_Pattoi.jpg
”Aijan pano kivjalkaa” eli särentäaidan pystytystä matalaan kiviaitaan. Kuva Brita Suokas/Juvan kunta, kesä 2010.

02_Pattoi.jpg
Kirkkoharjun tien portti kuvattuna kohti perintötalon pihaa. Kuva Brita Suokas/Juvan kunta, 21.9.2010.

03_Pattoi.jpg
Valmis Kettulantien portti. Jalkamies voi kiertää portin vasemmalta, oikealla särentäaidan pätkä toimii kulunestona. Kuva Brita Suokas/Juvan kunta, 26.7.2010.

04_Pattoi.jpg
Pihakaivon kansi on valmistumassa. Mira-valurautapumpun putki ulottuu kahdeksan metrin syvyyteen. Kuva Brita Suokas/Juvan kunta, 21.9.2010.

05_Pattoi.jpg
Pariovien ja kamanaikkunan asentaminen päättivät pajan kunnostuksen. Kuva Brita Suokas/Juvan kunta, 23.9.2010.