Kengitystä, katonpaikkausta, lattiansuojausta ja ajosiltojen uusintaa Pien-Toijolassa


Rakennussuojelulain alaisessa Ristiinan Pien-Toijolan talonpoikaismuseossa jatkettiin vuonna 2009 aloitettuja korjauksia. Kyökin ulkoseinän kengitys vietiin nyt loppuun saakka – seinä oli odottanut alaosasta purettuna ja tuettuna talven yli. Alin hirsi oli poistettu kokonaan ja seuraavasta hirrestä oli sahattu puolet pois. Varastoiduista puista valittiin alimmaksi puuksi luonnonpyöreä männyn tyvirunko ja sen päälle sahattu pelkka. Kengityksessä poistetut puut olivat vastaavasti luonnonpyöreä männyn latvahirsi ja sahapintainen pelkka.

Hirsiin muotoiltiin samat muodot kuin vanhassa seinässä: toiseen päähän kolmiomainen rivekolo ja toiseen päähän kolmiportainen huullos. Umpivarauksessa alin hirsi jätettiin luonnonpyöreäksi ja ylimmäistä hirttä piiluttiin kapeammaksi. Aiemmin riveenä käytetty sammal vaihdettiin pellavakaistaleeseen. Uuden ja vanhan hirren liitos veistettiin kiilavaksi ja vahvistettiin kahdella puutapilla, jotka lyötiin alaviistoon ylemmästä hirrenpuolikkaasta alempaan puolikkaaseen.  Tämän jälkeen voitiin kiinnittää ulkovuorauslaudat, pitkänurkan suojalaudat sekä kyökin lattian viimeinen kehyslankku.

Tuohi-malkakatosta saatiin paikattua päärakennuksen pohjoislappeelta viimeinen vuotokohta ihanteellisessa poutasäässä: tyyntä ja hivenen yli +20 °C. Suolavedessä notkistetut uudet tuohet jätettiin naulaamatta paikoilleen vanhojen tuohien päälle.

Muita töitä olivat kyökin viereisen kamarin lattian osittainen suojalevyttäminen 3 mm:n kovalevyllä ja nupinauloilla sekä navetan ja tallin ajosiltojen puiden osittainen uusiminen. Työstä vastasi Rakennus- ja restaurointi osuuskunta Lunetti ja suunnittelusta ja ohjeistuksesta rakennuskonservaattori Maria Luostarinen (Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy). Työtä tehtiin Museoviraston myöntämällä entistämisavustuksella pois lukien ajosiltojen uusimiset, jotka kustansi Ristiinan kunta.

Kuvat

01_Ristiina.jpg
Kyökin ulkoseinän vuorausta purettiin kengitystä varten. Kuva Maria Luostarinen/Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy, 15.12.2009.

02_Ristiina.jpg
Kyökin ulkoseinä kengityksen jälkeen. Kuva Sirpa Pyrhönen/Ristiinan kunta, elokuu 2010.

03_Ristiina.jpg
Seinän korjaus päättyi kyökin ulkoseinän viereisen kehyslankun kiinnittämiseen. Kuva Sirpa Pyrhönen/Ristiinan kunta, elokuu 2010.

04_Ristiina.jpg
Kamarin vanha ja hauras kovalevyllä päällystetty lattia suojattiin kulutukselle alttiimmasta kohdasta 3 mm:n kovalevyllä. Kuva Sirpa Pyrhönen/Ristiinan kunta, elokuu 2010.

05_Ristiina.jpg
Navetan vintille johtavaa ajosiltaa uusittiin pyöreillä riu’uilla. Kuva Sirpa Pyrhönen/Ristiinan kunta, elokuu 2010.

06_Ristiina.jpg
Tallin ajosiltaa jouduttiin uusimaan sahatuilla hirren puolikkailla, kun varastosta ei löytynyt haljispuolikkaita. Kuva Sirpa Pyrhönen/Ristiinan kunta, elokuu 2010.