Pärekattourakointia ja lattiankorjausta Rauhaniemessä


Sulkavan kunta sekä raivautti puustoa että kunnostutti rakennuksia Rauhaniemen museoalueella. Kattamisesta vastasi Karin Päre ja Puu ja puuston raivauksesta ja lattiankorjauksesta Työpajayhdistys TEKO ry ja. Lattia uusittiin ulkomuseoalueen päärakennuksen eteiseen eli kuistiin. Tässä tapauksessa kuisti oli kuitenkin poikkeuksellisesti osin rakennusten ympäröimä, koska päärakennus, maitohuone, kamari ja kuisti sijaitsevat apilanlehti-pohjakaavassa.

Päärakennus eli Summalan tilan savupirtti siirrettiin vuonna 1936 kotiseutumuseoksi Sulkavan kirkonkylään. Sieltä se siirrettiin Rauhaniemeen nykyiselle paikalleen vuonna 1980. Savupirtin, maitohuoneen, kamarin ja kuistin sekä särvinaitan pärekatot uusittiin mäntypärein. Kuistin kattoa korotettiin hivenen, koska päreet pysyvät turhan märkinä loivalla ja pitkälappeisella pulpettikatolla.

Samalla myös museoalueen heinäladon pärekatto uusittiin ja maahan painunut runko oikaistiin ja nostettiin takaisin kivien päälle.

Kuvat

01_Rauhaniemi.jpg
Lato ennen kunnostusta. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 9.6.2008.

02_Rauhaniemi.jpg
Lato kunnostuksen jälkeen. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 8.10.2010.

03_Rauhaniemi.jpg
Apilanlehti-pohjakaavan rakennukset katettuna: taimpana savutupa, edessä kuisti ja kamari, joiden taakse jää maitokamari. Oikealla särvinaitta. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 8.10.2010.