Maitomaalia kattoon Partalassa


Juvan kotiseutu- ja museoyhdistys ry sai Museovirastolta harkinnanvaraista valtionapua omistaman aitan sementtitiilikaton ja kattorakenteiden kunnostukseen. Aitta lahjoitettiin yhdistykselle Juvan Paloksen kylältä vuonna 1960, mutta se koottiin Partalan kuninkaankartanon pihapiiriin vasta vuonna 1976. Aitta on muutettu muistuttamaan nahkurin verstasta, ja viimeksi se on ollut paikallisten käsityöläisten käytössä 1980-luvulla.

Työ tehtiin elokuun aikana, siis erittäin kuumaan aikaan. Kaikki tiilet poistettiin ensin katolta ja harjattiin käsin teräsharjalla puhtaaksi sammaleesta. Samalla rikkonaiset tiilet eroteltiin. Aluksi kokeiltiin maalaamista kosteaan tiilipintaan, mutta melko pian kuivamaalaus todettiin paremmaksi menetelmäksi. Tiilet maalattiin navetan sisällä varjossa, mutta siltikin kuivuminen oli nopeaa. Perinteisen maitomaalin ainesosina käytettiin rasvatonta maitoa (40–50 l), sementtiä ja pigmenttisekoitusta (25 % faluninpunaista, 75 % italianpunaista). Syyssateet eivät irrottaneet pigmenttiä, mutta keväällä sitä löytyi maasta riiman alta. Pigmentin irtoaminen on normaalia ensimmäisen talvikauden jälkeen.

Ennen tiilien uudelleen latomista kattorakenteita vahvistettiin lisäämällä parruista tehty palkki, josta kurkihirttä voitiin kiilata suoremmaksi. Samoin lisättiin ja kiilattiin kattoristikoita. Uusvanhoja tiiliä katolle tuli noin 40–50 kappaletta. Tulevia korjauksia varten jätettiin varastoon maalattuina parikymmentä kattotiiltä ja viisi harjatiiltä.

Muita pienempiä töitä olivat räystäslautojen vaihto toiselle sivulle ja laipioluukun teko aitan toiseen päähän, jotta vintin kunnon pystyy jatkossa tarkistamaan helpommin. Vastaavana mestarina toimii Esko Kaipainen, aputyövoimasta vastasi JJP-paja.

Kuvat

01_Partala.jpg
Katto ennen kunnostusta. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 26.10.2009.

02_Partala.jpg
Tiilien poiston jälkeen vahvistettiin kattorakenteet. Kuva Esko Kaipainen, elokuu 2010.

03_Partala.jpg
Tiilet harjattiin käsityönä puhtaaksi. Kuva Esko Kaipainen, elokuu 2010.

04_Partala.jpg
Uutta sävyä pintaan – ero on huomattava. Kuva Esko Kaipainen, elokuu 2010.

05_Partala.jpg
Kurkihirttä kiilattiin rakennuksen toisessa päässä palkin avulla; takana laipioluukku. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 15.9.2010.

06_Partala.jpg
Katto kunnostuksen jälkeen. Kuva Jorma Hytönen/Savonlinnan maakuntamuseo, 15.9.2010.