Heinävesi | kotiseutumuseo

Heinäveden kotiseutumuseo ESKU:ssa

 

 

Syksyllä 2016 Heinäveden kotiseutumuseon ”uuden puolen” eli vuonna 1900 valmistuneen kaurapuolen siiven alapohjan rakenteille valmistui kunnostussuunnitelma, jonka laadintaan saatiin Museoviraston myöntämää harkinnanvaraista valtionapua. Lattia oli avattu jo edellisvuoden syksyllä, jolloin laarin rakenteita oli tuettu tilapäisesti.

Hirsisen viljamakasiinin seinä lepää graniittilohkareiden päällä, ja neljää sidoshirttä lukuun ottamatta hirsirungosta irrallaan olevat laarit ovat puolestaan kivipesien sekä -pilareiden varassa. Siiven kohdalla rinne on viettävä, mutta maa on kantavuudeltaan huonoa. Alapohjaan kerääntyvä vesi aiheuttaa laaria kannattaville perustuspilareille eloa. Kevyemmin perustettu laari vajoaa seinää nopeammin pullistaen sitä.

Kunnostussuunnitelma sisälsi korjauksen periaatteet, aikataulutuksen, työturvallisuuden sekä työselityksen piirustuksineen ja materiaalistauksineen. Työstä vastasi rakennuskonservaattori ja arkkitehti Maria Luostarinen/Etelä-Savon Korjausrakentamiskeskus ja valvonnasta maakuntamuseotutkija Jorma Hytönen.