Heinäveden kotiseutumuseo

03

Kesällä 2011 Heinäveden kotiseutumuseota eli entistä lainajyvästöä ja sen viereistä ”Yrjön aittaa” kunnostettiin neljän kuukauden ajan kunnan ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä. Kunta huolehti rahoituksesta ja ELY-keskuksen suunnittelija Hanna Kemppainen antoi asiantuntija-apua ja neuvontaa sekä valvoi Tarmo Ikäheimosen ja Timo Haukijärven työtä.

Entisessä lainajyvästössä kunnostettiin pääasiassa ulkovuorausta ja runkoa. Rakennuksen nurkkalaudat ja räystäänaluslaudat puhdistettiin ja maalattiin pellavaöljymaalilla, lomalaudoitusta korjattiin paikoilla ja rakennus maalattiin keittomaalilla. Myös ovia ja ikkunoita kunnostettiin.

Uudemman osan eli noin vuonna 1900 valmistuneen ns. kaurapuolen hirsiä kengitettiin kiviportaiden kohdalta; samalla uusittiin osin myös 1. kerroksen lattiaa. Uudelle puolelle asennettiin myös vesilista hirsirungosta ulkonevaan kivijalkaan, jotta sadevesi ei jatkossa pääse lahottamaan alinta hirttä. Lisäksi pintavesiä ohjattiin pois rakennuksen kivijalasta maata leikkaamalla ja ojan selvittämällä.

Aittaan asennettiin uudelleen nurkkalaudat, jotka siitä oli ilmeisesti poistettu siirron yhteydessä 1970–1980-luvulla. Hirsirunkoa myös paikattiin ja toisen sivun alinta hirttä tuettiin maakivillä. Seinät ja ovet maalattiin keittomaalilla.

Kuvat Harri Kaipainen (1) ja Hanna Kemppainen/Etelä-Savon ELY-keskus, kesä–lokakuu 2011:

01
01 Rakennusten rungon ja vuorauksen keittovesimaali valmistettiin paikan päällä. Kuvassa on meneillään värin eli punamullan (maaväripigmentti) lisääminen keittoastiaan. Vuonna 1951 painetun ”Koti kauniiksi maalaten”-teoksen mukaan litralla tällaista maalia peittää 1–1,5 neliömetriä sahattua lautapintaa.

02
02 Entinen lainajyvästö on saanut maalia ns. vanhan puolen päätyyn. Ero vieressä olevaan uudempaan siipeen (ns. kaurapuoli) on huomattava.

03
03 Uudemman siiven ovi maalattiin keltamullalla ja ikääntynyttä ulkovuorausta uusittiin vain tarvittavilta osin. Paikattu hirsi erotti rungossa vaaleampana.

04
04 Entisen lainajyvästön lähellä oleva pitkänurkkainen ”Yrjön aitta” maalattiin myös punamullalla.

05
05 Entisen viljamakasiinin päädyn lähellä olevaan, n. 7,3 metriä syvään kivipuitekaivoon tehtiin kunnostustöiden aikana uusi kahdeksankulmainen lankkukansi.